Repertoár

Ilustrační průřez repertoárem s krátkými ukázkami části partitur a jejich zvukových snímků

autor název ansámbl původ
Bach C. P. E. Probuzení jara deceto trans. KDH-Str
Bach J. Ch. Dechový kvintet B-dur kvinteto / sexteto / deceto trans. převzatá(5) /KDH-Mik
Bártek Mojmír CtiJáDa deceto původní
Beethoven Ludwig van Adagio pro hrací hodiny F-dur noneto trans. převzatá
Oktet Es-dur, op. 103 deceto trans. KDH-Mik
Rondino Es-dur, op. posth.
Septuor Es-dur, op. 20
Blatný Pavel Hommage a Pavla Kytlicová kvinteto / deceto původní(5) / trans. KDH-Mik
Prolog a epilog pro dechové deceto deceto původní
Boccherini Luigi Menuet kvarteto: fl-2cl-fg trans. KDH-Str
Borovka Pavel Kolednice idú, Teče voda proti vodě deceto původní
Brahms Johannes Uherské tance č. 5 a 6 deceto trans. KDH-Mik
Čajkovský P. I. Romance f-moll, op. 5 deceto trans. KDH-Mik
Ruské tance kvarteto: fl-2cl-fg trans. převzatá
Družecký Jiří Parthia in Es noneto trans. KDH-Mik
Dušek F. X. 6 parthií trio: 2cl-fg / hb-cl-fg trans. KDH-Mik
Dvořák Antonín Legendy č. 1, 2, 3 a 4 deceto trans. KDH-Mik
Humoresky č. 1 a 7 trans. KDH-Str
Polonéza Es-dur
Můj domov
Pražské valčíky
Serenáda d-moll, op. 44 deceto + cr, vcl, cb trans. KDH-Mik
Slovanský tanec č. 4 a 7 deceto trans. KDH-Mik(4) Mar(7)
Valčík A-dur kvinteto trans. převzatá
Farkas Ferenc Intráda trio: 2cl-fg trans. KDH-Mik
Fauré Gabriel Pavana fis-moll deceto původní
Fibich Zdeněk Poem kvinteto / deceto trans. KDH-Mik
Foester J. B. Polka z opery Debora deceto trans. KDH-Mik
Forró Daniel Delta fí alfa pro 2 dechová kvinteta deceto původní
Fanfáry pro Brno deceto + tmp
Pocta J. S. Bachovi deceto
Fučík Julius Marinarella - předehra deceto trans. KDH-Str
Sempre avanti - pochod
Vjezd gladiátorů - pochod trans. KDH-Mik
Fantazie na české národní písně trio: 2cl-fg původní
Perpetum mobile
Scherzo concertant
Starý bručoun - komická polka pro fagot
Symfonia scandaleuse
Gounod Ch. F. Malá symfonie pro dechové nástroje noneto původní
Haan Jacob de Missa brevis deceto + tmp, sbor, varh. trans. KDH-Str
Händel G. F. Buď Tobě sláva deceto + tmp, sbor, varh. trans. KDH-Str
Hallelujah! kvarteto: fl-2cl-fg trans. převzatá
Příjezd královny ze Sáby deceto trans. KDH-Mik
Hassler Hans Leo Gagliarda, Intrády z rajské zahrady deceto trans. KDH-Mik
Haydn Josef Andante ze Symfonie č. 94 G-dur s úderem kotlů deceto + tmp trans. KDH-Mik
Divertimento B-dur kvinteto / sexteto / deceto trans. převzatá(5) / KDH-Mik
Hilmar Fr. Matěj Esmeralda deceto trans. KDH-Mik
Staročeská polka kvinteto / sexteto / deceto
Janáček Leoš Moravské tance, Pilky deceto trans. KDH-Mik
Starodávný I a II
Jeremiáš Bohuslav Česká polka trio / kvinteto / sexteto / deceto trans. KDH-Mik
Joplin Scott Portrait - směs ragtime trio: 2cl-fg / kvarteto: 3cl-fg trans. KDH-Mik
Kalmán Emerich Čardášová princezna - směs valčíků deceto trans. převzatá
Ketelbey Albert Na perském trhu deceto trans. KDH-Mik
Kmoch Frant. Na motoru - kvapík, Vždy milá - mazurka trio/kvinteto/sexteto/deceto trans. KDH-Str
Kněžek Václav Koncert č. 9 B-dur pro 2 klarinety a orchestr deceto trans. KDH-Str
Koželuha Lubomír Triptychon deceto původní
Kramář Frant. Vinc. Partita B-dur, Pochody deceto trans. KDH-Mik
Lennon John Yesterday trio: hb-cl-fg / 2cl-fg trans. Kozoň
Lully Jean Baptist Taneční svita deceto trans. Kozoň
Meyerbeer Giacomo Korunovační pochod trio: 2cl-fg / deceto trans. KDH-Str
Moor Karel Česká svita deceto trans. KDH-Mik
Mozart W. A. Cosi fan tutte - předehra k opeře deceto trans. KDH-Str
Divertimenta B-dur Nr. 1 - 5 trio: 2cl-fg původní
Kouzelná flétna - předehra k opeře deceto trans. KDH-Str
Serenády č. 11 Es-dur a č. 12 c-moll trans. KDH-Mik
Symfonie č. 25 g-moll a č. 32 G-dur trans. KDH-Str
Titus - předehra k opeře
Mysliveček Josef Oktet č. 1 Es-dur, Oktet č. 2 B-dur deceto, noneto trans. KDH-Mik
Nedbal Oskar Kavalír - směs z operety Polská krev deceto trans. KDH-Mik
Valse triste - smuteční valčík z baletu Pohádka o Honzovi
Novák Vítězslav Slovácká svita deceto trans. KDH-Str
Offenbach Jacques Menuet a Barkarola z opery Hoffmanovy povídky deceto trans. KDH-Str
Savojané - předehra
Orff Carl Carmina burana deceto převzato
Peuerl Paul Tři renesanční tance trio: 2cl-fg původní
Raff Joachim Sinfonieta F-dur deceto původní
Salieri Antonio Serenády C-dur, F-dur, G-dur deceto trans. KDH-Mik
Schubert Franz Rosamunde - Ouverture, Balet musik deceto trans. KDH-Str
Symfonie č. 8 h-moll Nedokončená
Zastaveníčko kvarteto / sexteto
Smetana Bedřich Menuet trio / sexteto / deceto trans. KDH-Str
Našim děvám - polka kvinteto / deceto
Pochod Národní gardy sexteto / deceto
Pochod studentských legií trio / kvarteto
Rozmysli si Mařenko, ... - árie z opery Prodaná nevěsta trio / deceto
Vzpomínka na Plzeň - polka
Galop bajadérek deceto trans. KDH-Mik
Valčíky
Strauss Johann Povídky z vídeňského lesa deceto trans. KDH-Mik
Radetzky March
Tik-tak, kvapík trio/kvinteto/sexteto/deceto
Suk Josef Idylky I, II deceto trans. KDH-Mik
Vesnická serenáda kvinteto / sexteto / deceto
Štědroň Miloš Ländler, Univerzitní intrády F-dur deceto původní
Tioka Jindřich Nokturna deceto původní
Nonet pro KDH noneto
Pastorální trio trio: hb-cl-fg
Slavnosti v planetáriu deceto
Trampská svita
Decet simplicius
Triebensee Josef Parthia in Dis deceto trans. KDH-Str
Trojan Václav Skočná kvinteto / sexteto / deceto
Vranický Antonín Pochody: 4 lovecké, 6 malých, 3 na francouzský způsob deceto
Trio C-dur in B trio: 2cl-fg
Wagner Richard Svatební pochod z opery Lohengrin
Waldteufel Emil Espaňa deceto trans. KDH-Mik
Werner Vladimír Vánoční koledy kvinteto / deceto původní / trans. KDH-Mik