Jindřich Tioka: Decet simplicius, studijní notové party ve formátu pdf ke stažení

Flétna 1.      Hoboj 1.      Klarinet 1.      Horna 1.      Fagot 1.
Flétna 2.      Hoboj 2.      Klarinet 2.      Horna 2.      Fagot 2.

Partitura pouze na vyžádání.

Jindřich Tioka: Decet simplicius partitura a její zvukový snímek


Partitura